Goldman Sachs stuft Telecom Italia von sell auf neutral.