Sidoti stuft Helen of Troy von Buy auf Neutral ab.