Alexander Heidenfelder Executive Director // Edmond de Rothschild Asset Management

Philipp Graf von Königs Marck Head of Wholesales // Legal & General Investment Management

Michael Gillessen Geschäftsführer // Pro BoutiquenFonds GmbH

Walter Liebe Head of Intermediaries // Pictet Asset Management

Frank Geßner Founding Partner & Chairman // INVAO Group