Marcus Schuwerack // Head of Branch Germany & Austria // Edmond de Rothschild Asset Management

Michael Gillessen // Geschäftsführer // Pro BoutiquenFonds GmbH

Daniel Pietsch // Head of Cross Asset Soloutions CFA // Société Générale

Dirk Fischer // Geschäftsführer // Patriarch Multi-Manager GmbH